Birinci Dünya Savaşına Ait Harita ve Krokilerde Yer Alan İşaretler ve Anlamları

Birinci Dünya Savaşı’na ait harita ve krokilerde yer alan işaretler ve karşılıkları incelenmiştir. Bu çalışmada ele alınan işaretler kullanım amaçlarına göre karargâhlar, kumandanlıklar, birlikler, rütbeler, tahkimat çalışmaları, topçuluk, sağlık faaliyetleri, iletişim ve deniz araçları, anbarlar gibi başlıklar altında kategorize edilmiştir. İncelenen harita ve krokilerde işaretlerin karşılığı olan terimlerin aynı olduğu görülmüş; ancak bazı terimler kimi yerde farklı işaretlerle tasvir edilmiştir. Öyle ki farklı harita ve krokilerde bir terim için birden fazla işaret şekli kullanıldığı olmuştur.

Çeviren ve Yayına Hazırlayan; Yeşim KARAYAR

Ayrıca Kontrol Et

İNGİLTERE VE FRANSA’NIN BAHR-I SEFİD’DE BULUNAN SEFAİN-İ HARBİYESİNİN ALBÜMÜ

Queen Elizabeth[1] Tarih-i İkmali: 1914 Sınıfı: Dreadnought Maimahreci: 27.500 Ton Tûlü: 650 Kadem Arzı: 94 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir