Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri-2

Kitap Adı: Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri-2

Yayına Hazırlayanlar: Muzaffer ALBAYRAK, Mustafa ÇAKICI, Recep UZUNDAĞ, Salih KAHRİMAN, Yılmaz KARACA

Basım Yeri: Ankara

Basım Yılı: 2005

Sayfa Sayısı: 657

Cilt Tipi: Karton Kapak

Kâğıt Cinsi: Kuşe Kâğıt

Dil: Türkçe

ISBN:

Günümüzde Çanakkale Muharebeleri, gerek anma gerek savaşın yaşandığı bölgeyi ziyaret etmek konusunda gittikçe artan bir ilgiye sahip olmuştur. Ancak buna karşılık savaş hakkında belgelere dayalı, ilmi ve kapsamlı kitaplar yazılmamıştır. Bu konu hakkında sadece Genelkurmay Başkanlığı’nın yayınladığı birkaç çalışma yer almıştır. Bu sebeple Çanakkale Muharebeleri alanındaki eksikliği gidermek amacı ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, “Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri” adında iki ciltten oluşan bir kitap hazırlamıştır. Sadece Osmanlı Arşivi’nden yararlanılarak hazırlanan iki ciltlik bu seride, daha önce hiç duyulmamış ya da çok az bilinen belgelere yer verilmiş ve transkripsiyonu yapılmıştır. Böylece bu belgeler ilk kez kamuoyu ile buluşmuştur.
Kitabın ikinci ve son cildi, Eylül 1915/Aralık1920 tarihleri arasını kapsamıştır ve belgeler konu bakımından iki bölüme ayrılmıştır. Buna göre birinci bölümde, 4 Eylül 1915 tarihinden Seddülbahir’in tahliye edilip, Çanakkale Muharebeleri’nin sona erdiği 9 Ocak 1916 tarihine kadar devam eden olaylar belgeler ile anlatılmıştır. İkinci bölümde ise, Çanakkale’nin düşmandan tahliye edildiği 9 Ocak 1916 tarihinden 14 Aralık 1920 tarihine kadar gelişen olaylar ve Çanakkale Muharebeleri’nin sonraki yıllarda gözlemlenen etki ve sonuçları ile ilgili belgeler yer almıştır. Ayrıca kitaba kullanım kolaylığı sağlaması açısından belge fotokopileri, fotoğraflar ve ayrıntılı indeks eklenmiştir.

Kitabın içerisinde:

Kara, Deniz, Denizaltı ve Havada Gelişen Harekâtların Anlatıldığı Günlük Savaş Raporları, Savaşta Başarı Gösteren Askerlerin Tayin, Terfi ve Taltifleri ile Üstün Hizmetleri Görülen Birliklerin Madalyayla Ödüllendirilmeleri, Müttefiklerin Uluslararası Savaş Hukukuna Aykırı Hareketlerinin Protesto Edilmesi, Savaş Alanını Ziyaret Eden Yerli ve Yabancı Basın Mensuplarının, Gazetelerine Gönderdikleri Haber, Yorum ve Gözlemleri, Savaşa Katılmış Olan Askerlerin “Günlük” ve “Hatıratlar”ı ile Esir Düşen Askerlerin Ülkelerine Gönderdikleri “Mektuplar”, Savaşta Esir Düşen Askerlerin Durumları Hakkında Her İki Tarafın Birbirlerini Bilgilendirmesi, Esir Askerlere Mektup, Para vb. Ulaştırılması, Çanakkale Muharebeleri’nin Sona Ermesiyle Birlikte Dost Ülkeler, Büyükelçilikler, Vilayet ve Kazalardan İstanbul’a Gönderilen Tebrik Telgrafları, Çanakkale Zaferi’nin Kazanılmasında Hizmeti Görülen Subayların Taltif ve Terfii, Savaş Esnasında Savaş Kurallarına Aykırı Hareketlerde Bulunmalarından Dolayı Protesto Edilen İngiliz ve Fransızların Söz Konusu Protestolara Verdikleri Cevaplar, Savaştan Zarar Gören Ahaliye Devlet Tarafından Yapılan Aynî ve Nakdî Yardımlar, I. Dünya Savaşı’nın Sona Ermesiyle Beraber İngiliz ve Fransızların Gelibolu’da Mezarlık Tesis Etmek İçin Yaptıkları Çalışmalar, Gelibolu Yarımadası’nda Açıkta Bulunan Türk Şehitlerinin Kemiklerinin Defni ile İlgili Yazışmalar yer almıştır.

Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı’nda bir dönüm noktası olmuştur. Bu savaş ile Türk milleti yok olmayacağını göstermiş, canla başla yurdunu korumak için savaşmıştır. Bu yüzden, bu denli kritik bir savaşın daha çok aydınlatılması gerekmiştir. Gerçek belgelerle hazırlanan kitap, bunun bir örneği olmuştur. Kamuoyunu aydınlatmak, tarihe ışık tutmak üzere Muzaffer ALBAYRAK, Mustafa ÇAKICI, Recep UZUNDAĞ, Salih KAHRİMAN, Yılmaz KARACA tarafından yayına hazırlanmış ve T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı tarafından yayınlanmıştır.

Ayrıca Kontrol Et

Harp Ceridelerine Göre Çanakkale Savaşları’nda 57. Alay

Kitap Adı: Harp Ceridelerine Göre Çanakkale Savaşları’nda 57. Alay Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Murat Karataş, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.