günlük arşivler

PİYADE EFRÂD DERSLERİ. NO. 6 KARA VE DENİZ SUBAYLARININ NİTELİKLERİ, ÜSTLERİNE KARŞI TAVIR VE HAREKETLERİ, FARKLI YERLERDEKİ HAREKETLERİN GÖRÜNÜŞÜ

Özet            Mekteb-i Harbiye tarafından 1327 (1909/1910) tarihinde basılan ve Piyade Endaht Mektebi Müdür Muavini Kolağası Ahmed Ali tarafından verilen 6’ıncı ders, çalışmanın içeriğini oluşturmaktadır. Çevirisi tamamlanan çalışmada, kara ve deniz askerlerinin üniforma özellikleri, rütbelerinin biçimleri ve tanımları, madalyaların şekilleri ve özellikleri, as ve üst ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken kurallar, askerin …

Daha Fazla