Bigalı Kalesi Silah Tamirhanesi Aslına Uygun Olarak Hazırlanıyor!

Muharebe araçlarının cephede tamir ve bakım işlemlerinin yapılması ikmal sürecini tamamlamak için önemli bir yere sahiptir. Nitekim 25 Nisan 1915 tarihinde başlayan kara muharebeleri ile birlikte üç günlük şiddetli çarpışmalar sonunda şehit ve yaralı askerlerden toplattırılan ve tamiri gereken silahlar kıtalar nezdinde kalmıştır. Bunların kıta tüfekçileri ve ustaları ile tamiri ve bakımı mümkün görülerek cephe gerisinde Eceabat, Kilya Limanı, Bigalı Kışlası ve Akbaş civarında olmak üzere toplam beş adet ambar tesis edilmiştir. Bu ambarların ikisinde ise tamirat işlerini yapmak için yardımcıları ile birlikte birer tüfekçi tayin edilmiştir. Kıtalarda üç günlük muharebe sonucunda beş ambarda toplanan silah miktarı 3.000’i geçmiştir. Bu silahların kazanılması için 3’üncü Kolorduca bir tüfek tamirhanesinin açılması gerekli görülmüştür.

Özellikle tamiri gereken tüfeklerin İstanbul’a sevki halinde geçecek zaman ve nakliyatın güvensizliği nedeniyle ikmal askerleri için çok acil gereken bu tüfeklerin zamanında yetişememesi endişesi, tamir sonrası sehven yanlış mıntıkaya sevki gibi nedenler de bu tamirhanenin açılmasının gerekçesini güçlendirmiştir. Buradan hareketle her alaydan yardımcıları ile birlikte birer tüfekçi ustası alınarak Bigalı Köyü’nde Kuzey Grubu için bir ambar ve tüfek tamirhanesi açılmıştır. 5 Mayıs 1915 tarihinde çalışmalarına başlayan tamirhane yirmi dört saatlik yoğun bir çalışma ile elindeki silahlardan 1.500 tanesinin tamir ve bakımını bitirmiştir. İlk zamanlarda ambarın ihtiyacı olan tamir edevatı olmadığı için takım ve yedek parça temini sağlanmıştır. Tamir edilen silahların korkuluk köprüsü gerisinde kundak üzerine bir hilal şeklinde markası vurdurulmuştur. Böylece bir silahın tamir edilip edilmediği ya da kaç defa edildiği anlaşılmıştır. Tamirhanede düzenli bir şekilde bütün kıta tüfekçileri istihdam edilerek önemli bir fayda sağlanmış, içlerinden on usta muharebe madalyası ile taltif edilerek motivasyonları yükseltilmiştir. Tamirhanede çalışanlar 19 Haziran 1915 itibari ile 14 tüfekçi ustası ile 14 yardımcısı, 60 kadar hizmet askeri, iki emekli ve mâlûl subaydan oluşmaktadır. Tamirhane açıldığı günden 7 Haziran 1915 tarihine kadar silah ambarına teslim edilen 20.000’den fazla silahtan 17.000’i tamir edilmiştir.

24 Mayıs 1915 günü Arıburnu bölgesinde yapılan ateşkeste 2.490 âdedi tamir edilemez durumda, 983 âdeti mütareke gereğince sürgü kolsuz, 835 âdedi çürük olarak toplamda 4.308 adet silah toplanmıştır. 17 Mayıs 1915 tarihinde Bigalı Köyü’nün donanma tarafından bombardıman edilmesi nedeniyle tamirhaneyi korumak için Bigalı Köyü doğusunda kısmen ahşaptan yapılan 14 barakaya taşınmıştır. Ambarda günlük ortalama 400 tüfeğin tamir ve yağlaması yapılabilmektedir. 3’üncü Kolordu ve Kuzey Grubu sahrâ silah ambarı ve tüfek tamirhanesi 19 Haziran 1915 tarihine kadar tamir ettiği tüfeklerden sadece gerekli malzemeler bulunmadığı için zorunlu olarak beş makineli tüfek ile bir adet Nordenfilti tamir için İstanbul’da Îmâlât-ı Harbiye fabrikasına göndermiştir. Ayrıca Güney Grubu’na 750 martin tüfeği vererek yardımcı olmuştur. Bigalı Köyü’ndeki tamirhanenin yeterli gelmemeye başlaması ile Bigalı Kışlası içerisinde Güney ve Kuzey Grubu için 3’üncü Kolordu silah tamirhanesinin hazırlanması gerekli görülmüştür. Bu amaçla resmi açılışı 16 Temmuz 1915 Cuma günü saat 18.00’de yapılmış ve burada muharebeler boyunca 90.000’e yakın tüfeğin tamiri yapılmıştır.

Bugün ise Bigalı Kalesi Silah Tamirhanesi’nin resmî açılışının 105. Yıldönümü. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda tamirhane, Kale-Müze içerisinde Silah Tamirhanesi olarak işlevlendirilecek ve aslına uygun olarak hazırlanacaktır.  

Ayrıca Kontrol Et

57. ALAY’IN TEKİRDAĞ’DA KURULDUĞU ALAN TESPİT EDİLDİ

Birinci Dünya Savaşı’nın en kanlı çarpışmalarının yaşandığı Çanakkale Muharebeleri sırasında büyük kahramanlık gösteren ve kendisinden …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.