günlük arşivler

Süngüden Kürsüye: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Çanakkale Muharebeleri (1920-1938)

“Çanakkale… Bu ne mahşerdi. Fakat bu mahşerde çarpışanlar ne gayri müsaid şerait altında karşı karşıya gelmişlerdi. Bir taraftan ateş, demir, çelik yağardı. Öbür tarafta ne vardı? Hiç. Yalnız Türkün çelik göğsü...” Denizli Milletvekili General Şefik Tursan[1] Özet Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini oluşturan Çanakkale Muharebeleri’nin sadece cephe olarak incelenmesinin dışına …

Daha Fazla