6 Ağustos 1915 Amfibi Harekatı

Anafartalar
Çıkarması

III. Kirte Muharebesi’nin başarısız sonuçlanmasının
üzerine General Hamilton hükümetten yeni takviye kuvvetler istemiştir. İngiliz
hükümeti tarafından General Hamilton’a beş yeni tümen daha takviye edilmesine
karar verilmiştir. General Hamilton ise yeni yapılacak olan çıkarmanın ana
hatları şu şekilde planlanmıştır:

Birliklerin bir kısmı Arıburnu cephe kesiminin kuzey
kesimine, büyük kısmı ise Anafartalar limanına çıkarma yapacak ve Kocaçimen –
Tekketepe bölgesini ele geçirecek daha sonra ise Eceabat bölgesine doğru
ilerlemeye başlaması planlanmıştır. Aynı zamanda yapılacak olan taarruzun
başarılı olması için Saros Körfezi’ne de bir aldatma çıkarması yapılması
kararlaştırılmıştır. Yapılan bu plana 9’uncu Kolordu Komutanı General
Stanford’un karşı çıkmasıyla taarruz planında değişiklikler yapılmıştır.

Planda yapılan böyle bir değişikliği eleştiren bir İngiliz
yazar, bu konuda şu sözleri söylemektedir:

“Stopford’u ilk talimatına uymaya mecbur tutmamak
ve yeni talimatın onu nereye sürükleyeceğini görmemekle Hamilton, tüm sefer
boyunca işlediği hataların belki de en büyüğünü ve en bağışlanmaz alanını
işlemiş oluyordu.”

Yapılan değişiklikler sonucunda 6/7 Ağustos gecesi
Anafartalar çıkarmasında karaya ilk çıkan askerler büyük bir direnişle
karşılaşmamıştır. Sadece bir mangalık Türk birliği elinde bulunan bütün
cephanesini İngilizlere karşı kullanmış ve 800 metre kadar geriye
çekilmişlerdir. 

İlk çıkan kuvvetler Lalebaba bulunan Türk postasının
şiddetli ateşleriyle karşılaşan İngilizler ağır zayiat vermiş ve geri
çekilmiştir. Böylelikle Türkleri takip olanağını kaybetmişlerdir. Ayrıca
34’üncü Tugay’ın kataya çıkarken Türk birlikleri tarafından atılan aydınlatma
fişekleri tarafından görülmesi ile birlikte piyade ateşleri başlamıştır.

Havanın armaya başlamasıyla birlikte Suvla
Körfezi’ni çevreleyen Büyük ve Küçük Kemikli İngilizlerin eline geçmiştir. Bu
gelişmeler yaşanırken 5’inci Ordu Komutanı Liman von Sanders hala Anadolu
kıyısı ve Bolayır bölgesine çıkarma yapılmasını beklemiş, Anafarta ve Arıburnu
bölgesinden bir çıkarma yapılacağını düşünmemiştir.

Gelişen olaylar karşısında Mustafa Kemal ile görüşen
Liman von Sanders’e “ bütün mevcut orduları emrime vermekten başka çare yoktur”
demiştir. “ bu kadar birlik çok gelmez mi? Sorusuna ise “az bile gelir”
cevabını vermiştir. Bu konuşma sonucunda Anafartalar Grubu komutanı olarak
Mustafa Kemal cephede bulunmuştur.

7 Ağustos sabah saatlerinde Suvla Körfezi’ne
askerlerin karaya çıkarma işlemi devam etmiştir. Bu çıkarma karşısında
Anafartalar Bölgesi Komutanı Yarbay Wilmer Kuzey Grup Komutanlığına bir rapor
göndererek bölgeye takviye istemiştir.

Sonuç olarak 6 Ağustos tarihinde başlayan çıkarmada
9’uncu Ordu Komutan General Stanford’un hedefe ulaşmasında çok büyük engeller
olmamasına rağmen kıyıdan yaklaşık 800 m ilerleyebilmiştir.

KAYNAKÇA

T.C.
Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Çanakkale Cephesi,
1-2-3. Ciltlerin Özetlenmiş Hali, Ankara, 1997.

Ayrıca Kontrol Et

Muaveneti Milliye Goliath’ı Nasıl Batırdı?

Hazırlayan: Göktuğ KÜÇÜKÇOBAN Çanakkale taarruzunda İngilizler pek muazzam filolar kullanmışlardır. Bilhassa ilk zamanlarda, karşılarında bir …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir