I. Kirte Muharebesi (28 Nisan 1915)

28 Nisan 1915 tarihinde İngiliz savaş gemilerinden
bölgeye yöneltilen yoğun topçu ateşi ile birlikte 1’inci Kirte Muharebesi
başlamıştır. Top ateşleriyle birlikte taarruza başlayan 29’uncu İngiliz Tümeni
ilk anda Türklerin geriye çekilmesini sağlamıştır. Türk cephesini savunmakta
olan 20’nci Alay İngiliz taarruzlarını durdurmayı başarmış ancak çok ağır
zayiat vermiştir. Doğu kanadını savunmakta olan 26’ncı Alay 25 Nisan tarihinden
itibaren cephede çok fazla zayiat vermiş ve çok bitkin olduğundan dolayı
çözülmeler meydana gelmiştir. Muharebeye takviye olarak Ali Bey Çiftliği’nden
gelen 19’uncu Alay yoğun topçu ateşinden dolayı yetişememiştir. Birliklerin
cephe sıkıntısı, doğu kanadını savunmakta olan Beyoğlu Jandarma Taburunun geri
çekilmesi bölgede bulunan Bursa Jandarma Taburunu sıkıntıya düşürmüştür.

Ancak bu zorlu durumda Binbaşı Mahmut Sabri Bey,
dağılan birlikleri düzenleyerek İngiliz taarruzların durdurmak için harekete
geçmiştir. İngilizlere karşı Türk taarruzuyla eski mevziler tekrar Türklerin
eline geçmiştir. Ancak 19’uncu Tümeni bölgeye intikalinin gecikmesi, zayıf
birliklerde kopmaların başlaması ile 9’uncu Tümen geri çekilme kararı almıştır.

KAYNAKÇA

T.C. Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbinde
Türk Harbi Çanakkale Cephesi, 1-2-3. Ciltlerin Özetlenmiş Hali, Ankara, 1997.

Ayrıca Kontrol Et

ÇANAKKALE MERKEZ HASTANESİ’NİN BOMBALANMASI

Yayına Hazırlayan: Ömer GÖN Her savaşta olduğu gibi cephede bir tarafın öldürmeye çalışması ve cephe …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.