CEPHE GERİSİNDE JANDARMA

Birinci Dünya Savaşı öncesi seferberliğin ilanıyla beraber Sabit Jandarma Birlikleri mevcudunun üçte ikisiyle Seyyar Jandarma Birlikleri kurulmuştur. Yeni kurulan Seyyar Jandarma Birlikleri; Demiryolu Koruma Birlikleri, Kıyı Koruma Birlikleri ve Seyyar Jandarma Tabur ve Alayları olarak üçe ayrılmıştır. Birinci Dünya Savaşının başlamasıyla beraber Seyyar Jandarmalar, Ordu birlikleriyle beraber birçok cephede vatan savunmasına katılarak büyük kahramanlıklar ve yararlılıklar göstermiştir. Anafartalar Muharebelerinde yarımadanın en kuzeyinde bulunan ve Kireçtepe sırtlarını takviye birlikler gelinceye kadar cesurca savunan Gelibolu Seyyar Jandarma Taburunun 2’nci Bölüğü’nün savaş sonrası mevcudunu ve günlük faaliyetlerinin neler olduğunu harp cerideleri ışığı altında incelediğimizde;

5 HAZİRAN 1332-26 HAZİRAN 1332 (18 Haziran-09 Temmuz 1916) tarihleri arasında Nizamiye 75’nci Alay’ına bağlı 4’üncü Gelibolu Jandarma Tabur’unun 2’nci Bölüğünün Haziran ayı mevcudu aşağıdaki gibidir.

ZABİTAN   ADET EFRAT                     ADET SİLAHLAR   ADET CEPHANE ADET ALET-EDEVAT ADET HAYVANAT ADET
Yüzbaşı muharip 1 Muharip 146 Mavzer 125 Adet 110 Kazma 15 Ester? 5
Mülazım gayrı muharip 0 Gayrı muharip 5 Martin 11 Sandık 13 Kürek 15 Merkep 14
        Süngü                                      11 Bomba 66 Balta 6    
                Barkir 7    
YEKÜN 1 YEKÜN 151 YEKÜN 147 YEKÜN 189 YEKÜN 43 YEKÜN 19

Bölüğün tutmuş olduğu ceridelere göre günlük faaliyetlerine bakılacak olursa;

1 Haziran 1332 (14 Haziran 1916) tarihi Çarşamba günü Paşa Çeşmesi civarında 2’nci Bölük efradı talim ve terbiye ile meşgul olup akşamda tedrisatla meşgul olmuştur.

2 Haziran 1332 (15 Haziran 1916) tarihi Perşembe günü 2. Bölük efradı çamaşır yıkamakla meşgul olmuş.

3 Haziran 1332 (16 Haziran 1916) tarihi Cuma günü 2. Bölük efradı silah talimiyle meşgul olmaktadır.

4 Haziran 1332 (17 Haziran 1916) tarihi Cumartesi günü  2. Bölük efradı talim ve terbiye ile meşgul olup akşamda tedrisatla meşgul olmuştur.[1]

5 Haziran 1332 (18 Haziran 1916) tarihi Pazar günü 2’nci Bölük efradı talim ve terbiye-i askeriye  ile meşgul olmuştur.

6 Haziran 1332 (19 Haziran 1916) tarihi Pazartesi günü 2’nci Bölük talim ve terbiye ile ve akşamda tedrisatla  meşgul olmuştur.

7 Haziran 1332 (20 Haziran 1916) tarihi Salı günü 2’nci Bölük efradı talim ile meşgul olmuştur.

8  Haziran 1332 (21 Haziran 1916) tarihi Çarşamba günü  2’nci Bölük efradı talim ve terbiye ile meşgul olup akşamda tedrisatla meşgul olmuştur.

9  Haziran 1332 (22 Haziran 1916) tarihi Perşembe günü  2’nci Bölük çamaşır yıkamakla meşgul olmuştur.

            Bölüğe 4 yeni nefer gelmiştir. Bölüğün mavzer, martin, kasatura, süngü ve cephaneleri tamamen tabura teslim edilmiş ve yerine Rus tüfeği süngü ve cephanesi alınmıştır.

            2 nefer hastaneden, 1 nefer Sahra Jandarma Müfrezesinden gelmiştir. [2]

10 Haziran 1332 (23 Haziran 1916) tarihi Cuma günü  2’nci Bölük tabur efradıyla birlikte mekkâre hayvanlarıyla meşgul olmuşlardır.

11  Haziran 1332 (24 Haziran 1916) tarihi Cumartesi günü  2’nci Bölük efradı mekkâre hayvanlarına kışlık ot biçmekle meşgul olmuşlardır.

12 Haziran 1332 (25 Haziran 1916) tarihi  Pazar günü  2’nci Bölük efradı talim ile meşgul olmuştur.

13  Haziran 1332 (26 Haziran 1916) tarihi Pazartesi günü  2’nci Bölük efradı talim ve terbiye ile meşgul olup akşamda ders meşgul olmuştur.

14  Haziran 1332 (27 Haziran 1916) tarihi Salı  günü  2’nci Bölük tabur efradıyla birlikte Yıldız Tabya mevkiinde tahkimatla meşgul olmuştur.[3]

15 Haziran 1332 (28 Haziran 1916) tarihi Çarşamba günü 2’nci Bölük efradı talim ve terbiye ile meşgul olup akşamda tedrisatla meşgul olmuştur.

16 Haziran 1332 (29 Haziran 1916) tarihi Perşembe günü  bölüğümüz 2’nci Bölük efradı çamaşır yıkamakla meşgul olmuşlardır. Bir düşman tayyaresi Gelibolu’nun üzerinde dolanıp Kala-ı Sultaniye civarına doğru gitmiştir.

17 Haziran 1332 (1 Temmuz 1916) tarihi Cuma günü bölüğümüz silah tahriratıyla meşgul olmuştur.

18 Haziran 1332 (2 Temmuz 1916) tarihi Cumartesi günü  2’nci Bölük efradı taburla birlikte taburun mekkâre hayvanlarına kışlık ot biçmekle meşgul olmuşlardır.

19 Haziran 1332 (3 Temmuz 1916) tarihi Pazar  günü  2’nci Bölük talim ve terbiye ile akşam da ders ile meşgul olmuşlardır.

Bir jandarma hastaneye yatırılmış ve 1 nefer firar etmiştir. Bursa taburundan gelen Mülazım Mehmet bölüğümüzün takım komutanlığına tayin olunmuştur.[4]

ZABİTAN   ADET EFRAT                     ADET SİLAHLAR   ADET CEPHANE ADET ALET-EDEVAT ADET HAYVANAT ADET
Yüzbaşı muharip 2 Muharip 164 Rus Tüfeği 163 Adet 500 Kazma 15 Ester? 5
Mülazım gayrı muharip 0 Gayrı muharip 5 Rus Süngüsü 163 Sandık 43 Kürek 15 Merkep 14
                                                          Bomba 66 Balta 6    
                Barkir 7    
YEKÜN 2 YEKÜN 169 YEKÜN 326 YEKÜN 189 YEKÜN 43 YEKÜN 19

20 Haziran 1332 (3 Temmuz 1916) tarihi Pazartesi günü 2’nci Bölük efradı talim ve terbiye ile meşgul olmaktadır.

21  Haziran 1332 (4 Temmuz 1916) tarihi Salı günü  2’nci Bölük ve tabur efradı ve zabitan efendilerle beraber … tepenin kumandanı ve Alay Komutanı taraflarından teftiş edilmiştir.

22 Haziran 1332 (5 Temmuz 1916) tarihi  Çarşamba günü  taburumuz bütün alayın efradı ile beraber … tepe mevkiinde Başkomutan Vekili Enver Paşa  hazretleri tarafından teftiş edilmiş efrat alaturka saat 12’de mevkilerine avdet etmişlerdir.

23 Haziran 1332 (6 Temmuz 1916) tarihi Perşembe günü  2’nci Bölük efradı çamaşır yıkamakla meşgul olmuşlardır.

Bir jandarma çavuşu hastaneye gelmiştir ve bir de zabit namzedi gelmiştir.

24 Haziran 1332 (7 Temmuz 1916) tarihi Cuma günü 2’nci Bölük silah tahriratıyla meşgul olup Takım Komutanı Mülazım Mehmet Paşa tarafından muayene yapılmıştır.

25 Haziran 1332 (8 Temmuz 1916) tarihi Cumartesi günü 2’nci Bölük tabur efradı ile tatbikatla meşgul olmuşlardır.

26 Haziran 1332 (9 Temmuz 1916) tarihi Pazar günü 2’nci Bölük talim ve terbiye ile akşam da ders verilmiştir.[5]

27 Haziran 1332 (3 Temmuz 1916) tarihi Pazartesi günü 2’nci Bölük efradı tabur efradıyla birlikte Yıldız Tabya Mevkiinde tahkimatla meşgul olmuştur.

28 Haziran 1332 (4 Temmuz 1916) tarihi Salı günü bölüğümüz efradı talim ile meşgul olmuştur.

29 Haziran 1332 (5 Temmuz 1916) tarihi Çarşamba günü bölüğümüz efradı talim ile meşgul olmuştur.

30 Haziran 1332 (6 Temmuz 1916) tarihi Perşembe günü bölüğümüz çamaşır yıkamakla meşgul olmuştur.[6]

Savaş sonrası Jandarma birliklerinin; günlük rutin işlerle meşgul oldukları, birlik envanterine Rus yapımı silahların girdiği ve Başkomutanlık tarafından askeri birliklerin denetimlere devam edildiği görülmektedir.


[1]ATASE Arşivi, BDH, Kls.5776, Dos.H-1, F.1-1.

[2] ATASE Arşivi, BDH, Kls.5776, Dos.H-1, F.1-2

[3] ATASE Arşivi, BDH, Kls.5776, Dos.H-1, F.1-3

[4] ATASE Arşivi, BDH, Kls.5776, Dos.H-1, F.1-4.

[5] ATASE Arşivi, BDH, Kls.5776, Dos.H-1, F.1-5.

[6] ATASE Arşivi, BDH, Kls.5776, Dos.H-1, F.1-6.

Ayrıca Kontrol Et

Çanakkale Savaşı’ndan Günümüze Ulaşan Tek Gemi: HMS M33

Yazan: Onur KUŞKU Avrupa ana karasında başlayan Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) çok geçmeden geniş coğrafyalara …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.