Perşembe , Haziran 13 2024

Büyük Harpte Türk Harbi

Commandant Maurice Larcher

Çev.: Bursalı Mehmet Nihad

Osmanlı Devleti için Cihan Harbi, 1912’de Balkan Harbi ile birlikte, hatta daha cesur davranılırsa 1911’de Trablusgarp Savaşı ile birlikte başlamıştır. Balkan Harbi, Cihan Harbi ve Milli Mücadele bir bütünün parçasıdır. Beraberinde yeni siyasal yapılanmalar getiren niteliksel evrelerdir. Bir imparatorluk çöker… Cumhuriyet Türkiye’si başlar… Bir Fransız subayının yazmış olduğu ve Büyük Harpte Türk Harbi başlığı altında Türkçeye çevrilecek olan La Guerre Turque dans la Guerre Mondiale adlı eserin yazarı Commandant Maurice Larcher, bu kitabında mümkün olabildiği kadar tarafsız kalmaya gayret etmiştir. Bu kitapla “Türk Harbi”nin özünü, Cihan Harbi’ndeki mevkiini ve ehemmiyet-i mahsusasını kısa bir şekilde ortaya koymak istemiş ve başarılı olmuştur. Piyade Alay Kumandanı Bursalı Mehmed Nihad kitabın çevirisini yapmıştır. Eser 681 sayfadır.  Üç cilt halinde tercüme edip düzenlenmiştir. Başlıca bu üç cildin içeriği:

1. Cilt: Harbin sebebini ve unsurlarını Cihan Harbi’ndeki yeri ve önemini gösteren bahis,

2. Cilt: Çeşitli cephelerdeki askeri hârekatın bilgisini,

3. Cilt: Harbin sonuç ve istatistikleri.

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin konumu uzun yıllar bu kitaptan talep edilmiştir. Alanında pek çok boşluğu dolduran “Büyük Harpte Türk Harbi” askeri tarihimiz için son derece önemli bir başvuru kaynağıdır.

Ayrıca Kontrol Et

1915 Çanakkale Gazileri İstanbul’da

Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Murat KARATAŞ, Doç. Dr. Efe Can GÜRCAN, Dr. Öğr. Üyesi Suat …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.