Çanakkale Deniz Müzesi Kütüphanesi

Çanakkale Deniz Müzesi Kütüphanesi, 2002 yılında Çanakkale Savaşları İhtisas Kütüphanesi olarak düzenlenmiş, 2003 yılından itibaren tüm yayınları muhafaza edecek şekilde geliştirilmiştir. Günümüzde ise modern kütüphanecilik anlayışına uygun olarak Çanakkale Savaşları, Denizcilik ve Askeri Tarih alanında yayınlanan, bu alanlarda çıkmış tüm kitapları ve süreli yayınları kütüphane koleksiyonuna eklemiştir. Kütüphane, 2010 yılından itibaren şuan bulunduğu binada araştırmacılara hizmet vermeyi sürdürmüştür.

Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı çatısı altında bulunan Çanakkale Savaşları İhtisas Kütüphanesi, ihtisas içi ve ihtisas dışı olmak üzere yaklaşık 4000 adet yerli ve yabancı kaynağı bünyesinde barındırmıştır. Yerli kitaplar arasında Osmanlıca matbu kitapları yer almış, yabancı kitapların ise önemli bir bölümü; İngilizce, Almanca ile Fransızca’dan oluşmuştur. Aynı zamanda İtalyanca, Rusça ve Japonca olarak basılmış kitaplar da İhtisas Kütüphanesi’nde yer almıştır. Ayrıca kütüphane koleksiyonu içerisinde yer alan tanıtım vitrinlerinde Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale Savaşları ile ilgili olan nadir eserler de sergilenmiştir.

Kütüphane; müzenin kuruluşundan itibaren, özellikle Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale Savaşları konularında araştırmacılara yardımcı olmak amacı ile gerekli bilgi ve belge gereksinimini karşılamış, yurt içi ve yurt dışından kitap, süreli yayın, tez, harita vb. dokümanları sağlamıştır. Sağlanan bu dokümanlar ise sistematik bir şekilde düzenlenmiş ve araştırmacıların kullanımına hazır bulunması amacı ile hizmet vermiştir.

Kütüphanede kitaplar açık raf düzeninde Dewey onlu sınıflama sistemine göre yerleştirilmiş ve böylece araştırmacıların kolaylıkla aradıkları yayınlara ulaşabilmesi sağlanmıştır. Bu sistemde hangi konunun hangi kod ile ifade edildiğini gösteren liste kütüphanede mevcut hale gelmiştir. Ayrıca raflarda gerekli yönlendirmeler yapılmış. kütüphanede bulunan yayınlara ait künye bilgilere, kütüphane web sitesinden erişim sağlanmıştır.

Çanakkale Deniz Müzesi Kütüphanesi gerek zengin basılı kaynak ve gerekse fiziksel donanım imkânları ile Türkiye’nin sayılı araştırma kütüphaneleri arasında yer almıştır. Çanakkale Savaşları’na yönelik araştırmalara kaynak yaratılması, tarihi olayların gelecek nesillere doğru ve eksiksiz olarak aktarılmasının sağlanması ve özellikle akademik araştırmalarda kullanılabilecek bir merkez oluşturulması amacı ile kitap arşivi zenginleşmiştir. Bu sebeple Çanakkale Deniz Müzesi İhtisas Kütüphanesi, çağdaş kütüphaneler arasında yer almıştır.

Araştırmacıların Yararlanma Durumu

Kütüphane, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli dışında, üniversitelerin akademik ve idari personeli ile öğrencilerine ve rehberler gibi bütün dış kullanıcılara açıktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.