Kırmızı Sırt Siperleri

Kanlı Sırt ile Merkez Tepe arasında yer alan ve ortalama 124 metre yükseklikteki bu platonun batıya doğru olan uzantısı neredeyse deniz kıyısına kadar ulaşmaktadır.

Çıkarmanın ilk günü olan 25 Nisan’da, 27’inci Alay’ın Kemal Yeri üzerinden başlattığı taarruz sırasında 4,5 saat savunmasız kalan bu sırtta Anzak birlikler kolaylıkla ilerlemiştir. Daha sonra 27’nci Alay’a bağlı makineli tüfek bölüğünün Sancak Tepe civarından açtığı ateş nedeniyle Kırmızı Sırt’ta tutunamamışlar ve yolun sol tarafına siper kazarak yerleşmişlerdir.

19 Mayıs 1915 Türk taarruzu sırasında Albay Hasan Askeri Bey komutasındaki 2. Tümen birlikleri, kahramanca yaptıkları hücumlar sırasında bu sırt üzerinde ağır zayiata uğramış ve “1.479 şehit”, “2.788 yaralı” olmak üzere, 4,5 saat gibi bir sürede “4.267 zayiat” vermiştir. Bu taarruz sırasında 2. Tümene bağlı birliklerimiz, üzerine açılan yoğun tüfek ve makineli tüfek ateşlerinin oluşturduğu ateş perdesini aşamamışlar ve yolun sol tarafındaki Anzak siperlerine ulaşmayı başaramamışlardır. Kırmızı Sırt ismini 19 Mayıs 1915 günü 4.000 civarında Türk askerinin şehit olduğu muharebeden almıştır.

Toplamda 10.000 zayiata yol açan bu taarruzdan sonra 24 Mayıs 1915 günü 9 saat süreyle ilan edilen ateşkes sırasında 2. Tümen personelinden şehit düşenlerin birçoğu, yattıkları yerin hemen yanına olmak kaydıyla bu araziye gömülmüştür. Bu bölgede muharebe eden 2. Tümen askerleri genellikle cepheye gönüllü olarak gelen lise ve üniversite öğrencilerinden oluşmakta idi. Bu olay Mustafa Kemal Atatürk’ün “Biz oraya bir darülfünun (üniversite) gömdük” sözleriyle daha iyi anlaşılmaktadır.

Ayrıca Kontrol Et

Zığındere Sargıyeri Şehitliği

Alçıtepe köyünün batısında 800 m uzaklıkta bulunan şehitlik Zığındere Vadisi’nin içinde, Nuri Yamut Anıtı’na giden …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.