Anasayfa / Kütüphane / Arşivler / Millî Savunma Bakanlığı Arşivi / Milli Savunma Bakanlığı Arşivi

Milli Savunma Bakanlığı Arşivi

Milli
Savunma Bakanlığı Arşivi; Millî Savunma Bakanlığı merkez teşkilatı ve bağlı
birimlerinin kurum ve genel arşiv faaliyetlerini yürütmektedir.

Ülkemizdeki
Kurumsal Arşiv Sistemi, 1846 yılında İstanbul Babıali’de ‘Hazine-i Evrak’ adı
altında kurulmuştur. Askeri arşivler ise sistematik bir şekilde İstanbul
Sultanahmet’te 1909 yılında ‘Askeri Evrak Mahzen Memurluğu’ olarak kurulmuş ve
İkinci Dünya Savaşı’na kadar faaliyetlerini burada sürdürmüştür. Aynı zamanda
doğuda bulunan birlikler için Kayseri’de ‘Evrak Mahzen Memurluğu’ mevcuttur.
Yine bu dönemde Eskişehir’de Millî Savunma Bakanlığı Hesap Teftiş Arşivi de
bulunmaktadır. İstanbul’da bulunan arşiv 29 Haziran 1962 tarihinde
Eskişehir’deki arşive taşınmıştır. Ancak buradaki fiziki yetersizlik sebebiyle
Kayseri’deki arşivle birlikte 20 Kasım 1962 tarihinde Tire/İzmir’e taşınmış ve
‘Genelkurmay Başkanlığı Tire Askeri Arşiv Müdürlüğü’ adı altında faaliyetine
devam etmiştir. Arşiv, 1976 yılında Eskişehir’deki Hesap Teftiş Arşivi ile
birleşerek ‘Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı Arşiv Müdürlüğü’ adı altında
1982 yılına kadar faaliyetlerine burada devam etmiştir. 1982 yılında da şu an
bulunduğu Şefik Erensu Kışlası’na taşınmıştır. 02 Eylül 2016 tarihinde yapılan
kadro düzeltmesi ile MSB Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlanarak ‘Arşiv
Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ adı altında bulunduğu kışlada faaliyetlerini
yürütmektedir.

Milli
Savunma Bakanlığı Arşivi’nde; 1864-1910 (1280-1326) doğumlu mükelleflere ait
Askerlik Şubesi Defterleri, 1853-1922 tarihleri arasına ait Birlik ve Hastane
Defterleri, Askerî personele ait olmak üzere, Birinci Dünya Savaşı Ordu ve
Kolordu Umum Zayiat Defterleri ile İstiklâl Savaşı Dönemi Askerlik Şubeleri
Zayiat Kayıt Cetvelleri, 1880-1926 tarihleri arasında Ordu’ya duhul eden Kara
Kuvvetleri Komutanlığı mensubu subayların Şahsi ve Emeklilik İşlem Dosyaları,
Erbaş ve Er Terhis Belgeleri (1928 ve daha genç doğumlular), Erbaş ve Er
Askerliğe Elverişli Değildir Raporları (1928 ve daha genç doğumlular), lağvedilen
birliklerin personel künye defterleri (Sb., Asb., De.Me., Uzm.Erb., Erbaş/Er), emekli
işçi personel şahsi dosyaları, çeşitli nedenlerle askerî okullardan ilişiği
kesilen askerî öğrencilere ait dosyalar (1930-1997 Yılları), Hastane
Defterleri, Karantina (Yatan Hasta) Dosyaları (1984 yılı ve sonrası), Sağlık
Kurulu Raporları ve Muayene Fişleri (1984 yılı ve sonrası), Askerî Mahkemelere
ait mahkumiyet veya beraat ile neticelenen dava dosyaları ve defterleri, Askerî
Savcılıklar ve Askerî Yüksek İdari Mahkemesine ait dava dosyaları ve
defterleri, Askerî Yargıtay karar klasörleri. MSB Teftiş Kurulu Başkanlığınca
teftişe tabi tutulan birimlere ait (2011 bütçe yılı ve öncesi) teftiş evrakı ve
personel maaşlarına ilişkin evraklar yer almaktadır.

Araştırmacıların Yararlanma Durumu:

Milli Savunma Bakanlığı
Arşivi’nden, tasnif edilmiş ve son işlem tarihi üzerinden en az otuz yıl geçmiş
arşiv malzemesi üzerinde Türk ve Türkiye’ye girmesi yasak olmayan yabancı
uyruklu kişiler veya bu kişilerin vekilleri tarafından araştırma yapılabilir.
Araştırmacılar “Devlet Arşivlerinde
Araştırma Talebinde Bulunanlar İçin Müracaat Formu ve Taahhütname”
yi
doldurarak, bir adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı (yabancılar için pasaport ve
kimlik) örneğiyle, vekil ise vekâletname ile birlikte doğrudan araştırma ve
inceleme yapacağı arşivin veya arşivlerin bağlı olduğu idareye bizzat veya
posta ile müracaatta bulunabilirler. Ayrıca bu müracaat, yurt dışında Türkiye
Cumhuriyeti büyükelçilik veya başkonsolosluklarına da yapılabilmektedir. Bu
temsilcilikler, yapılan müracaatı Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Devlet
Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne ya da araştırmanın yapılacağı arşivin bağlı
bulunduğu idareye göndermektedirler. Vekilleri vasıtasıyla araştırma ve
inceleme yapmak isteyen Türk veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerin ise
önceden müracaatlarının olması gerekmektedir.

İLETİŞİM

Millî
Savunma Bakanlığı Devlet Mahallesi, Yahya Galip Caddesi, Bakanlıklar / ANKARA
06100
 0 312 402 61 00

https://www.msb.gov.tr/Arsiv/icerik/destek-hizmetleri-dairesi-baskanligi-arsiv-hizmetleri-sube-mudurlugu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir