Milli Savunma Bakanlığı Arşivi

Milli Savunma Bakanlığı Arşivi; Millî Savunma Bakanlığı merkez teşkilatı ve bağlı birimlerinin kurum ve genel arşiv faaliyetlerini yürütmektedir. Ülkemizdeki Kurumsal Arşiv Sistemi, 1846 yılında İstanbul Babıali’de ‘Hazine-i Evrak’ adı altında kurulmuştur. Askeri arşivler ise sistematik bir şekilde İstanbul Sultanahmet’te 1909 yılında ‘Askeri Evrak Mahzen Memurluğu’ olarak kurulmuş ve İkinci Dünya Savaşı’na kadar faaliyetlerini burada sürdürmüştür. Aynı zamanda doğuda bulunan birlikler için Kayseri’de ‘Evrak Mahzen Memurluğu’ mevcuttur. Yine bu dönemde Eskişehir’de Millî Savunma Bakanlığı Hesap Teftiş Arşivi de bulunmaktadır. İstanbul’da bulunan arşiv 29 Haziran 1962 tarihinde Eskişehir’deki arşive taşınmıştır. Ancak buradaki fiziki yetersizlik sebebiyle Kayseri’deki arşivle birlikte 20 Kasım 1962 tarihinde Tire/İzmir’e taşınmış ve ‘Genelkurmay Başkanlığı Tire Askeri Arşiv Müdürlüğü’ adı altında faaliyetine devam etmiştir. Arşiv, 1976 yılında Eskişehir’deki Hesap Teftiş Arşivi ile birleşerek ‘Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı Arşiv Müdürlüğü’ adı altında 1982 yılına kadar faaliyetlerine burada devam etmiştir. 1982 yılında da şu an bulunduğu Şefik Erensu Kışlası’na taşınmıştır. 02 Eylül 2016 tarihinde yapılan kadro düzeltmesi ile MSB Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlanarak ‘Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ adı altında bulunduğu kışlada faaliyetlerini yürütmektedir. Milli Savunma Bakanlığı Arşivi’nde; 1864-1910 (1280-1326) doğumlu mükelleflere ait Askerlik Şubesi Defterleri, 1853-1922 tarihleri arasına ait Birlik ve Hastane Defterleri, Askerî personele ait olmak üzere, Birinci Dünya Savaşı Ordu ve Kolordu Umum Zayiat Defterleri ile İstiklâl Savaşı Dönemi Askerlik Şubeleri Zayiat Kayıt Cetvelleri, 1880-1926 tarihleri arasında Ordu’ya duhul eden Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu subayların Şahsi ve Emeklilik İşlem Dosyaları, Erbaş ve Er Terhis Belgeleri (1928 ve daha genç doğumlular), Erbaş ve Er Askerliğe Elverişli Değildir Raporları (1928 ve daha genç doğumlular), lağvedilen birliklerin personel künye defterleri (Sb., Asb., De.Me., Uzm.Erb., Erbaş/Er), emekli işçi personel şahsi dosyaları, çeşitli nedenlerle askerî okullardan ilişiği kesilen askerî öğrencilere ait dosyalar (1930-1997 Yılları), Hastane Defterleri, Karantina (Yatan Hasta) Dosyaları (1984 yılı ve sonrası), Sağlık Kurulu Raporları ve Muayene Fişleri (1984 yılı ve sonrası), Askerî Mahkemelere ait mahkumiyet veya beraat ile neticelenen dava dosyaları ve defterleri, Askerî Savcılıklar ve Askerî Yüksek İdari Mahkemesine ait dava dosyaları ve defterleri, Askerî Yargıtay karar klasörleri. MSB Teftiş Kurulu Başkanlığınca teftişe tabi tutulan birimlere ait (2011 bütçe yılı ve öncesi) teftiş evrakı ve personel maaşlarına ilişkin evraklar yer almaktadır. Araştırmacıların Yararlanma Durumu: Milli Savunma Bakanlığı Arşivi’nden, tasnif edilmiş ve son işlem tarihi üzerinden en az otuz yıl geçmiş arşiv malzemesi üzerinde Türk ve Türkiye’ye girmesi yasak olmayan yabancı uyruklu kişiler veya bu kişilerin vekilleri tarafından araştırma yapılabilir. Araştırmacılar “Devlet Arşivlerinde Araştırma Talebinde Bulunanlar İçin Müracaat Formu ve Taahhütname”yi doldurarak, bir adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı (yabancılar için pasaport ve kimlik) örneğiyle, vekil ise vekâletname ile birlikte doğrudan araştırma ve inceleme yapacağı arşivin veya arşivlerin bağlı olduğu idareye bizzat veya posta ile müracaatta bulunabilirler. Ayrıca bu müracaat, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik veya başkonsolosluklarına da yapılabilmektedir. Bu temsilcilikler, yapılan müracaatı Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne ya da araştırmanın yapılacağı arşivin bağlı bulunduğu idareye göndermektedirler. Vekilleri vasıtasıyla araştırma ve inceleme yapmak isteyen Türk veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerin ise önceden müracaatlarının olması gerekmektedir.

 

İLETİŞİM

Millî Savunma Bakanlığı Devlet Mahallesi, Yahya Galip Caddesi, Bakanlıklar / ANKARA

06100

0 312 402 61 00

https://www.msb.gov.tr/Arsiv/icerik/destek-hizmetleri-dairesi-baskanligi-arsiv-hizmetleri-sube-mudurlugu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.