Sadık YAŞAR

Sadık YAŞAR

ÖZGEÇMİŞ

Çorum doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum ve İstanbul’da tamamlamıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat FAkültesi Tarih Bölümü’nden 2018 yılında mezun olmuştur. Aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. Temmuz 2018’den itibaren Çanakkale’nin Evlatları İnteraktif Deneyim Sergisi’nde sergi sorumlusu olarak görev yapmaktadır.