Elif ERAT

ÖZGEÇMİŞ

 

İlk, orta ve lise öğrenimini Çan’da tamamladıktan sonra 2016 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde  Tarih Anabilim dalında, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında yüksek lisans eğitimine başlamış ve 2019 yılında mezun olmuştur. İktisat tarihi ve kent tarihi alanlarında çeşitli araştırmalarda bulunmaktadır.