Yeşim KARAYAR

ÖZGEÇMİŞ

 

İzmir, Bergama doğumludur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tarih Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2017 yılından itibaren aynı üniversitede Türkiye Cumhuriyeti Tarihi anabilim dalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.