Kübra BEŞKONAKLIOĞLU

Kübra BEŞKONAKLIOĞLU

ÖZGEÇMİŞ

Antalya doğumludur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tarih Bölümü’nde 2018 yılında lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı üniversitede Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilimdalı’nda Yüksek Lisans yapmaktadır.