Eda KARACA

ÖZGEÇMİŞ

 

Çorlu doğumludur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü lisans mezunudur. Aynı üniversitede Askeri Tarih Araştırmaları Anabilimdalı’nda Yüksek Lisans yapmaktadır