Didem İlkem CUMALI

Didem İlkem CUMALI

ÖZGEÇMİŞ

Edirne doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da, lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamlamıştır. Aynı üniversitenin Askeri Tarih Araştırmaları alanında yüksek lisans yapmaktadır.