Bünyamin Nami TONKA

Bünyamin Nami TONKA

ÖZGEÇMİŞ

1955 doğumludur. İlkokul ortaokul ve öğretmen okulunu Çanakkale’de okudu. Ankara Yüksek Öğretim Okulu hazırlık bölümünü okudu. Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünü bitirdi. Anadolu Üniversitesi lisans eğitimini tamamladı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans bitirdi. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı değişik okullarında öğretmenlik yaptı. Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat bölümü öğretim görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi’ne geçti. 2001 yılında oradan emekli oldu. Basılmış ortak yazarlı ve tek yazarlı altı kitabı ve bilimsel etkinliklerde tebliğleri bulunmaktadır.