Bayram AKGÜN

Bayram AKGÜN

ÖZGEÇMİŞ

 

1986 Uşak doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı ilde yaptı. 2004 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nü kazandı. Üniversiteyi kazanmasıyla birlikte başlamış olan Çanakkale merakı üzerine Çanakkale Muharebeleri ile ilgili çalışmalara başlamış bulundu. 2008 yılında Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden, 2012 yılında da aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü’nden tezli Yüksek Lisans mezunu oldu. Çanakkale Muharebeleri üzerine arazi üzerinde etüt çalışmalarında bulunan, konferanslar veren, kitap ve makaleler yazan Akgün şu an Özel Eğitim Alan Öğretmenliği yapmaktadır.