Aytun YAZGI

Aytun Yazgı

ÖZGEÇMİŞ

2005 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Tarih lisans eğitimini; 2008 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimi; 2018 yılında ise Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ anabilim dalında doktora eğitimini tamamlamıştır. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Tarih bölümü Eskiçağ Tarihi anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.