Hüseyin ARABACI

ÖZGEÇMİŞ

 

Çanakkale Çardak doğumludur. Çardak lisesi, Dumlupınar Üniversitesi, Anadolu Üniversitesinde eğitim görmüştür. Halen Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Askeri Tarih Araştırmaları Yüksek Lisans programında eğitime devam etmektedir.