Salı , Temmuz 14 2020

Gülper ULUSOY

ÖZGEÇMİŞ

 

Çanakkale doğumludur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü lisans mezunudur. Aynı üniversitede Askeri Tarih Araştırmaları Anabilimdalı’nda Yüksek Lisans yapmaktadır