Hüseyin Arabacı Köşe Yazısı

Askeri Tarih Araştırmalarında Arşiv Belgelerinin Önemi ve Cephede Görevlendirilen Tıbbiyeliler

            Birinci Dünya Savaşı’nın cepheleri arasında sonuca etki etmesi ve içerisinde birden çok harekât (Mayın, Çıkarma, Kara Muharebesi, Hava Saldırısı) gerçekleşen Çanakkale Cephesi ile ilgili yapılan araştırma süreci, muharebelerin sonlanmasından hemen sonra 1916 yılında başlamıştır. Harp Tarihi Dairesi tarafından özellikle cerideler dikkate alınarak yapılan bu çalışmadan başka aradan geçen 105 …

Daha Fazla

Osmanlılar! Ne kadar vakit daha Almanların plânlarını dinleyeceksiniz?

            Çanakkale muharebelerinde cephe gerisine yapılan saldırılardan biri de propaganda amaçlı saldırılar olmuştur. Muharebe sahasına ve yakınındaki sivil yerleşim yerlerine daha önceden hazırlanmış bildiri metinlerinin, görsel malzemenin, yanıltıcı haberlerin havadan uçakla atılması şeklinde gerçekleşmiş olan bu saldırılar, İtilaf güçlerinin Çanakkale cephesinden çekilmesinden sonra dahi devam etmiş ve halkı etkilemek amaçlı …

Daha Fazla