Arşiv

5’inci Tümen İstihkâm Bölüğü’nün 30 Nisan-17 Mayıs 1915 Tarihleri Arasındaki Faaliyetleri

Ondokuzuncu Fırka Kumandanlığı’na Emr-i âlî-i kumandanileri altında cereyan eden Arıburunu meydan muhârebesini musavver olmak üzere taleb buyurulan beşinci fırka istihkâm bölüğü muhârebe takrîri iki nüsha olarak takdîm-i huzûr-ı âlîleri kılınmıştır. Fî 18 Temmuz sene 331 5’inci Fırka 4’üncü Bölük K. Mülâzım-ı Evvel Mehmed …Salim.. İstihkâm 2’nci Tabur 2’nci Bölük Kumandanlığı’na Merkezde …

Daha Fazla