Arşiv

Bir Kahramanın Destanı

Çanakkale Muharebeleri’ne bizzat katılmış ve 24-25 Mayıs gecesi Arıburnu’nunda şehit olmuş olan Boyabatlı Ömer Oğlu Mustafa’nın yazdığı şiir, Sabah Gazetesi tarafından yayınlanmıştır. Üçyüz otuzda ben geldim askereDüşman bitmeyince almam tezkereHam talim lazımdır, hem müzakereÇalışın kardaşlar günümüz bu günCihad Müslüman’a en büyük düğün … Türk, asker esvâbını giyince kükrer“Allah Allah” diye …

Daha Fazla

Asker Ağzından

İbrahim Alaaddin, ilk olarak Çanakkale Muharebeleri’ne dair yazdığı şiirleri Tanin Gazetesi’nde yayınlamış, daha sonra da “Çanakkale İzleri” adı altında kitap olarak bastırmıştır. Taşından kanlarla silerek pasıYurdu yakut gibi mal yapacağız,Sahilde ölürsek mavi atlasıKumlardan türbeye şal yapacağız. Biz Çanakkale’yi demir yürekleKurtarmaya geldik candan emekle.Düşmanı boğmaya yelken kürekleSeddülbahr önünde sal yapacağız. Zümrüt …

Daha Fazla

5’inci Ağır Topçu Alayının 12 Şubat 331 Tarihli Muharebe Raporu

Muharebeden evvelki vaz’iyet                 1- Vaz’iyet-i Umûmiye:                 6 Şubat bombardımanında medhal istihkâmatından husule getirdiği hasar ağır topçu Beşinci Alay’ın inşaat-ı istihkâmiye kıt’atının önce sabaha kadar sa’y ve gayretle hemen kâmilen tamir ve ıslah edilmiş sabahleyin tekmil bataryalar harbe hazır halde bulunmuş idi. Ertuğrul, Orhaniye, Seddülbahir bataryaları tamamiyle harbden evvelki …

Daha Fazla

Fahreddin’den Kardeşine Mektub

1 Ağustos (1)331 (14 Ağustos 1915) İki gözümün nuru kardeşim! Mektubuna pek hem pek çok samimi teşekkür ederim. Hele Merkez tepeden sıhhat haberini aldıkça daha ziyade seviniyorum. Merkez tepenin adını değiştirmek lazımdır. Kahraman Yurdu, Fedai Yuvası, Arslan Yatağı gibi isim lazım. Hoş bu isimler de azdır ya! Bugün düne göre …

Daha Fazla

Çanakkale Şehitlerine

Mehmed Akif, Çanakkale Muharebeleri’ne dair yazmış olduğu şiiri Sebilürreşad Dergisi’nde yayınlamıştır. Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?  En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi. -Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya-  Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.  Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!  Nerde-gösterdiği vahşetle ‘bu: bir Avrupalı’  Dedirir- …

Daha Fazla

Bir Yolcuya

Necmettin Halil Onan tarafından Çanakkale Muharebeleri için yazılmıştır. Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın  Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.  Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın  Bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda  Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda,  İstiklal uğrunda, namus yolunda  Can veren Mehmed’in yattığı yerdir. Bu …

Daha Fazla