Birlikler

57’nci Alay’ın Tarihçesi

25 Aralık 1892 tarihinde kurulan 57’nci Alay’ın, 1 ve 2’nci Tabur’u Trablusgarp’ta, 3’üncü Tabur’u Cebeligarbi’de, 4’üncü Tabur’u Fizan’da ve mızıkası Trablusgarp’ta konuşlanacak şekilde kurulmuştur. Eylül 1910’da ordulara teşkilat değişikliği emri gelmesi üzerine 2’nci Ordu Müfettişliği, 7’nci Kolordu, 19’uncu Tümen ve 57’nci Alay düzenlenmiştir. Alay, muhtelif birliklerden alınan üç piyade taburu …

Daha Fazla

27’nci Alay Tarihçesi

Çanakkale Cephesi’nde 3’üncü Kolordu, 9’uncu Tümen kuruluşunda bulunan 27’nci Alay, 31 Temmuz 1914 tarihinde seferberlik emri almış ve bu seferberliği 2 Ağustos 1914 tarihinde tamamlamıştır. Bu dönemde üç piyade taburu, bir ağır makineli tüfek bölüğünden oluşan alayın, 2’nci Tabur’undan bir müfreze Saroz Körfezi’nin kıyı kısmını gözetlemesi için gönderilmiştir. Gelibolu gözetleme …

Daha Fazla

26’ncı Alay Tarihçesi

Çanakkale Muharebeleri’nde 26’ncı Piyade Alayı, 3’üncü Kolordu, 9’uncu Tümen’in kuruluşunda 2’nci ve 3’üncü Tabur’u ile bulunmuştur. Basra’da bulunan 1’inci Tabur’un yerine daha sonra başka bir tabur oluşturulmuştur. Alay, kıyı gözetleme ve savunma göreviyle, bir bölük Seddülbahir’de, bir müfreze Kabatepe’de, bir bölük Ece Limanı’nda, alay birlikleri ve karargâhı ise Eceabat’ta olacak …

Daha Fazla

25’inci Alay Tarihçesi

İlk olarak 3’üncü Kolordu, 9’uncu Tümen kuruluşunda yer alan 25’inci Piyade Alayı, üç piyade taburu ve bir ağır makineli tüfek bölüğünden oluşmuştur. Alayın komutanlığında Binbaşı Sait, Binbaşı Kadri, Kaymakam İrfan, Binbaşı Cemal Cahit, Binbaşı Ali Nail bulunmuştur. Tabur komutanlarında ise, 1’inci Tabur Komutanı Binbaşı Adil, 2’nci Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet …

Daha Fazla

3’üncü Kolordu Tarihçesi

Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir bölgesinde bulunan 3’üncü Kolordu, 31 Temmuz 1914 tarihinde Harbiye Nezareti ve Erkan-ı Harbiyesi Umumiye Riyaseti’nden istihkam ve ağır topçu ihtiyaçlarını tamamlaması üzerine özel bir seferberlik emri almıştır. Bu emre göre, 3’üncü Kolordu’nun 9’uncu Tümen’e bağlı ağır topçu birlikleri ve istihkam taburuyla seferber olması, Ayvalık’taki 23’üncü Alay’ın, Akçay …

Daha Fazla