Çarşamba , Şubat 26 2020

Barış BORLAT

ÖZGEÇMİŞ

 

Çanakkale doğumludur. Çanakkale İbrahim Bodur Lisesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nde eğitim görmüştür. Cumhuriyet dönemi iç güvenlik politikaları, I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı ve Çanakkale Savaşları ile ilgili bir çok bilimsel makalesi ve araştırma eser niteliğinde kitabı bulunmaktadır. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.