Gelibolu Yarımadası’ndaki “Yabancı” Anıt ve Mezarlara Ne Kadar Hakimsin? [TEST]

25 Nisan 1915’te başlayan Kara Muharebeleri ile hiç bilmedikleri topraklarda savaşan binlerce yabancı asker, canlarını da bu topraklara feda etmiştir. Ülkelerinden çok uzakta savaşan bu askerler anısına birçok anıt ve mezarlık yapılmış, her sene anma törenlerinde binlerce insan Gelibolu Yarımadası’nı ziyaret etmiştir. Gelibolu Yarımadası’ ndaki Yabancı Anıt ve Mezarlara Ne Kadar Hakimsiniz?

Gelin test edelim…

İtilaf kuvvetlerinin çıkarmanın ilk gününden itibaren kullanmaya başladığı ve çıkarmadan sonraki birkaç gün içerisinde yapılan mezarlık, 500 İngiliz denizci ve askerin mezarını içermektedir. 480 isimsiz mezarın yer aldığı mezarlıkta, 25 Nisan’da çıkarma yapan birliklerde yer alan ve burada yattıkları bilinen veya tahmin edilen 196 subay için özel anıtlar dikilmiştir. Ayrıca mezarlığın yakınında Albay Doughty-Wylie’ın mezarı da bulunmaktadır. Sözü edilen mezarlık aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Alçıtepe-Seddülbahir yolunun batısında yer alan mezarlık adını, İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin Mayıs 1915 Kirte Muharebesi’nde Ege Denizi ve Çanakkale Boğazı arasında düzgün aralıklarla kurdukları cephe hattından almıştır. Çanakkale Boğazı’nın güney girişinde yer almasından dolayı Boğaz’dan geçen gemiler tarafından kolaylıkla görünen mezarlık, 1919 yılında altı küçük mezarlığın burada toplanmasıyla meydana gelmiştir. İngiltere’den 375 denizci, gemici ve askerin; Avustralya’dan 16, Yeni Zelanda’dan 4, Hindistan’dan 1 ve birlikleri belirlenemeyen 1.282 askerin mezarları, 1.393 tane de isimsiz mezar yer almaktadır. Bunların arasında olduğu bilinen veya tahmin edilen Kraliyet Donanma Tümeni’nden 341, Avustralya’dan 4 ve Yeni Zelanda’dan da 4 asker için özel yazıtlar yapılmıştır. Sözü edilen mezarlık aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Karacaoğlan Tepe’nin doğu yamacında yer alan mezarlığın, doğu duvarındaki kapısının sağında şu yazmaktadır: “29’uncu Tümen 25 Nisan 1915 sabahında sahile çıkarma yapmıştır.” Mezarlıkta 1.170 İngiliz asker, denizci, deniz piyadesi, havacı ve tüccar denizci, 2 Kanada, 27 Avustralya, 15 Yeni Zelanda, 2 Hintli, 17 Yunan işçinin mezarı bulunmaktadır. Kimliği belirlenemeyen 135 mezardan 116’sı Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiliz askeri birimlerine aittir ve 19 mezarın sahibi ise tespit edilememiştir. Sözü edilen mezarlık aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

4 Mayıs 1915 tarihinde bir gözcü tarafından vurulan Avustralya kuvvetlerinde görevli Albay Braund’un ismiyle anılan Braund Tepesi’nin güney yamacında bulunan mezarlıkta; Avustralya’dan 107 asker, İngiltere’den üç denizci ile birlikleri bilinmeyen altı askerin mezarları bulunmakla birlikte mezarlardan yedisinde yatanların kimlikleri belirlenememiştir. Sözü edilen mezarlık aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

25 Nisan 1915 tarihinde çıkarmanın ilk dakikalarından başlayarak İtilaf ve Türk kuvvetleri, sahil ve Haintepe etrafındaki vadileri top ateşi altına almışlardır. Bu bağlamda Cesarettepe’den sahile kadar uzanan bütün vadi özel bir isimle anılmaya başlanmıştır. Çıkarmadan birkaç hafta sonra birinci ve ikinci sırtlar arasında kalan iç kısımlara da Avustralyalı bir komutan olan Sir John Monash’ın adı kullanılarak Monash Valley ismi verilmiştir. Sözü edilen her iki vadi için Türk askerleri “Korku Deresi” adını kullanmışlardır. Vadi ağzının yanında yer alan mezarlık ise hafif bir eğimle inen vadinin kuzey yamacına oturmaktadır. Mezarlık, 6 çarpık kenarı ile kaba bir oval yapı oluşturmakta ve güneydoğuda derin dere yatağı ile birleştiği yerde beton istinat duvarı ile sınırlanmaktadır. Sözü edilen mezarlık aşağıdakilerden hangisidir

Correct! Wrong!

1919 yılından sonra çevredeki mezarlıkların ve diğer tekil mezarlıkların taşınarak bir araya getirilmesiyle oluşturulan mezarlık, savaş boyunca Yeni Zelanda harekât bölgesi olarak kalmıştır. Mezarlık adını, kimliği belirlenen 22 kişiden 16’sının Makineli Tüfek Tugayı askerlerine ait olmasından almıştır. Mezarlıkta kimliği belirlenen 22 Yeni Zelandalı askerin yanı sıra kimliği belirlenemeyen 4 Yeni Zelanda askeri ve hakkında hiçbir şey bilinmeyen 1 asker gömülüdür. Sözü edilen mezarlık aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Conkbayırı-Kocaçimentepe yolunun doğu yamaçlarına inşa edilmiş taş duvar üzerinde mezarları bilinmeyen 856 askerin adının yazılı olduğu anıt, 1915 Ağustos-Aralık saldırılarında ölen ve isimleri başka yerlerde geçmeyen Yeni Zelanda askerlerine aittir. Ağustos 1915 muharebesinden sonra Türk askerleri tarafından gömülen Yeni Zelanda, İngiliz, Gurkha askerlerinin mezarları bugünkü mezarın temelini oluşturmuştur. Mezarlıkta, 7-8 Ağustos 1915 tarihinde hayatını kaybeden 8 Yeni Zelandalı, 1 Hintli ve 1 İngiliz askeri olmak üzere 10 mezar tespit edilmiştir. Sözü edilen anıt aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Mimarlığını Sir John Burnet’in yaptığı mezarlık, Ilgar Dere taş ocaklarından elde edilen kireçtaşından yapılmıştır. Ağustos 1915’te dört gün süren çarpışmalar sonucunda pek çok askerin öldüğü ve yaralandığı alanda, Türk siper ve tünellerinin üzerinde yer alan mezarlıkta, Avustralyalı askerlerin isimleri anıtın ön duvarında yer alan panolara yazılmış, Yeni Zelandalı askerlerin isimleri ise anıta çakılı panolarda yer almıştır. Sözü edilen mezarlık aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

1919 yılında yapılan mezarlık, daha önce bu noktada yer alan 15-40 m genişliğe sahip iki karşı cephe arasında kalan alanda yer almaktadır. Bugün güneybatıya dönük mezarlık, kuzeye bakıldığında Suvla, Çimentepe Sırtları ve Walker’s Ridge’i içine alan bir manzaraya sahiptir. Yüksek Sırt ve aşağı kesimlerde ise eski siperler bulunmaktadır. Sözü edilen mezarlık aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Alan, çıkarmanın ilk gününden tahliyeye kadar defin işlemleri için kullanılmış, mezarlık ise 80 metre uzunluğunda ve yaklaşık 1500 m² büyüklüğünde kavisli bir alan üzerinde kurulmuştur. Anıt duvarının ön yüzünde şunlar yazmaktadır: “Avustralya ve Yeni Zelanda Ordu Birlikleri 25 Nisan 1915 şafağında bu noktaya çıkmışlardır.” Mezarlıkta, 285’i Avustralyalı, 20’si İngiliz, 21’i Yeni Zelandalı ve 3’ü Seylanlı olup 21’inin kimliği bilinmemektedir. Ayrıca mezarlıkta olduklarına dair kanıt bulunan 10 Avustralyalı ve 1 Yeni Zelandalı askerin isimleri özel tabletlere yazılmıştır. Sözü edilen mezarlık aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Ayrıca Kontrol Et

Çanakkale Cephesi’nin Tahliyesine Ne Kadar Hâkimsin? [TEST]

Müttefikler Kuvvetlerin Çanakkale Cephesi’nden tahliye edilmesini kapsayan soruları sizler için hazırladık. Gelin hep beraber test …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir