Cuma , Eylül 25 2020
Anasayfa / Arşiv / Muhterem Resim

Muhterem Resim

Osmanlı tarihinin belki de en kritik olan Birinci Dünya Savaşı esnasında, cephelerde meydana gelen hadiselerden, savaşın seyrinden, hayatta kalmak için mücadele eden halkın duygularını coşturacak ve moralini yüksek tutacak yayınlara duyulan ihtiyacı karşılamak için birçok mecmua neşredilmiştir. Bunlar arasında içerik ve görsel yönüyle en fazla ilgi uyandıran ve amaca uygun içeriğe sahip neşriyat; zamanın Harbiye Nezareti tarafından yayımlanan Harp Mecmuası’dır. Kasım 1915 ile Haziran 1918 tarihleri arasında 27 sayıdan müteşekkil olarak yayınlanmıştır. Günümüzde bildiğimiz birçok Birinci Cihan Harbi’ne ait fotoğraf ilk olarak orada yayınlamıştır. Türk’ün kahramanlık destanının sözcüsü durumuna gelen Harp Mecmuası’nda sizlerle paylaşmış olduğumuz bu yayınımızda; Çanakkale Muharebesi esnasında Anafartalar cephesinde savaşan ve Doğu cephesinde şehadete eren Otuz Altıncı Alay’ın Üçüncü Tabur’unun On İkinci Bölük Kumandanı olan Hüseyin Hüsnü Efendi’nin fotoğrafının Harp Mecmuası’nda, genelde mecmuanın sonunda verilen “Yaşayan Ölüler” bölümünde yayınlanması için 36’ncı Alay Kumandanı’nın Harp Mecmuası İdarehanesi’ne yapmış olduğu başvuru belgesi bulunmaktadır.

Harp Mecmuası İdarehanesine

Tarihi Vakti 25 Mart 33

Efendim

Şu yukarıdaki muhterem resim: Fezail-i ahlakiye ile muttasıf mezaya-yı askeriyeyi az zamanda üzerinde can etmiş Otuz Altıncı Alay’ın Üçüncü Tabur’unun On İkinci Bölük Kumandanı Yüzbaşı Hüseyin Hüsnü Efendi’nin resmi olup Cihan Harbi’nin bidayetinden beri Çanakkale ve Anafartalar muharebelerine iştirak edip Şark Darü’l-harbine de kemal-i azim-i perverane ile marş marş ile gelerek burada da vazife-i vataniyesini ifa esnasında meşak-ü mezahim-i seferiye neticesi tifüs illeti müthişesine tab-aver mukavemet olamayarak ecel-i mevutuyla düşman karşısında vefat eden muhterem muazzez bir silah arkadaşının timsali mücessemini mübarek şehitlerimizin arasında eyad-i ihtiramda bulundurulmasını rica ve istirham ederim efendim.

Fi 25 Mayıs 333

36. Alay 3. Tabur Kumandanı Binbaşı Ali Şekip

Tekavüden

36. Alay 3. Tabur 2. Bölük Yüzbaşısı Hüseyin Hüsnü Efendi

KAYNAKÇA; MSB ATASE Arşivi BDH Koleksiyonu-1484-6-1-7

Ayrıca Kontrol Et

57. Alay Kumandanı’ndan Halep’de Şeyh Rıza Efendi’ye Bir Mektup

25 Aralık 1892 tarihinde kurulan 57’nci Alay’ın, 1 ve 2’nci Tabur’u Trablusgarp’ta, 3’üncü Tabur’u Cebeligarbi’de, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir