Cuma , Eylül 25 2020

günlük arşivler

Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’na Girişi ve Çanakkale Cephesi’nin Açılması

Özet             Koalisyon (Napolyon) Savaşları’nın yaşandığı yıllardan beri, Avrupa’da bir denge politikası hâkimdir. Avrupalı devletler; herhangi başka bir Avrupalı devletin güçlenerek, bölgede veya dünyada güç dengesini tek başına elinde tutmasını engellemeye çalışmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu’nun düvel-i muazzama olarak adlandırdığı ve dünya dengelerinin en önemli nirengi noktası olan Avrupalı devletler bu şiar …

Daha Fazla