Pazar , Ağustos 9 2020

günlük arşivler

Harb-i Umumide Osmanlı Cepheleri ve Vâkayi

Çanakkale Cephesi Erkan-ı Harbiye Binbaşısı Mehmet Emin, “Çanakkale Cephesi”, çev. Atilla Can Akarcalı, Harb-i Umumide Osmanlı Cepheleri ve Vâkayi (1330 – 1334), Erkan-ı Harbiye Mektebi Matbaası, 1 Teşrin-i Evvel 1338, s.65-76. İlk harp senesi: 20 Teşrin-i Evvel 1330’da Bahr-i sefid boğazının medhal tabyalarını on dakika kadar bombardıman etmek suretiyle fiilen …

Daha Fazla