Perşembe , Ağustos 13 2020

günlük arşivler

Büyük Harpte Deniz Sevk ve İdaresi ve Kara ile olan Alakası

Yazan: Kur. Öyzb. İhsan ÖZGİL Bin dokuz yüz on dörtte Alman umumi hareket planında kara ve deniz sevk ve idare unsurları yekdiğeriyle tamamen telif edilmiş değildi. Yalnız her iki büyük sevk ve idarenin umumi mahiyeti ve vazifeleri biliniyordu. Harbin başlangıcında İngiliz donanmasının aldığı operatif vaziyet, tasarlanan Alman deniz harekât planının …

Daha Fazla